Regler

 

Man kan göra en lista med regler hur lång som helst men vi har valt att hålla reglerna så få som möjligt och förlita oss på deltagarnas förnuft och vetskap om att Svea rikes lag gäller även här.

 

Naturen

Det är inte tillåtet att skada träd som står upp ens om de är döda.

Nedfallna grenar får användas till ved. Tänk på att inte använda diskmedel/tvål som kan skada vattnet på området. Givetvis är det tillåtet att bada på egen risk.

 

Olycka och psykisk stress

Vid olycka eller psykisk stress kan man stanna spelet genom att säga BRYT!

 

Om det är så att någon tycker att rollspelandet är väl hårdhänt vare sig fysiskt eller psykiskt men inte så farligt att denne vill bryta spelet utan bara att det ska gå lugnare till så kan man säga RELAX!

 

Vapen och strid

 

Åldersgräns

Barn tom 13års ålder får inte lajva karaktärer som är äldre än barnet är. T.ex Är barnet 9år så är barnets karaktär också 9år.

 

De vapen som bärs skall vara karaktärsbaserade.

 

Vapen skall var av "boffertyp" tex. Liggunderlag med latex på. Riktiga vapen är inte tillåtna vare sig skarpa eller slöa.

 

Slagsmål: Naturligtvis är regelrätta slagsmål inte tillåtna om man inte kommit överens före och tagit i akt på eventuella skador som kan uppstå.

 

Pilbågar får ha max 30 pund. Pilar skall vara av vadderad typ med stoppkloss eller likvärdig konstruktion.

 

Krutvapen: Mynningsladdade vapen är inte tillåtet och alla krutvapen måste godkännas av huvudarrangören innan lajvet. Endast specifika roller bär dessa. Kontakta arr för mer information.

Om någon skjuter mot dig med krutvapen skall du omedelbart stanna och ta skydd där du står. Det kan vara bakom en sten, eller ett träd, eller genom att gå ner på knä med din sköld. Detta gäller också om du står i en sköld-mur. Om någon skjuter på dig med ett krutvapen och det är utan tvivel att du är träffad så är din roll ur stridbart skick.

 

Knock: Om någon bakom dig rör dig lätt vid bakhuvudet och viskar "knock" så är din roll medvetslös i ca 5 minuter och har glömt allt som den varit med om de senaste 10 minuterna. Detta är inte möjligt att knocka någon som har hjälm.

 

 

Sköldar skall ha en vaderad kant. Det är varken tillåtet att knuffas eller slå med sköldarna, och man får inte dra och slita i någon annans sköld.

 

KP system

Om man får slut på KP är rollen ut stridbart skick. Rollen är inte död, men så skadad att det inte fungerar att strida effektivt. Man kan fortfarande försöka krypa eller åla sig i säkerhet. Roller dör bara vid speciella omständigheter, till exempel efter en dödsdom.

 

Om du förlorat alla dina KP så återhämtar sig din roll efter en ordentlig måltid mat och är åter i stridbart skick. Det kommer också finnas roller som kan påskynda läkandet på lajvet.

 

Alla roller har 1 KP, inga undantag.

Närstridsvapen ger 1 KP i skada.

Avståndsvapen ger 2 KP i skada.

 

Rustning ger extra KP där den sitter (får man ett slag på en oskyddad arm hjälper

inte plåtharnesk). Man kan ha flera lager rustning och få extra KP av de olika

lagren.

+1 KP Gambeson

+1 KP Läderrustning

+1 KP Ringbrynja

+3 KP Plåt

 

Strid: Vid strid visa hänsyn, tänk på att det finns yngre lajvare med. Slåss inte för att "vinna" utan slåss som din karaktär. Det är också ok att tåla färre träffar än KP systemet anvisar. Alla träffar på dig eller din sköld skall rollspelas stort och dramatiskt. Oavsett om du har KP kvar skall du tryckas bakåt, tappa ditt vapen, kastas till marken eller motsvarande. Ta en sekund att låta din roll känna efter om det finns skador innan du fortsätter striden.

 

Det är inte tillåtet att slå någon i huvudet oavsett om personen har hjälm eller inte. Det är inte tillåtet att rollspela på en träff mot huvudet utan de träffarna ska spelmässigt ses som en miss (säg gärna aj om någon skulle slå dig i huvudet, detta är för att minska upprepning av huvudslag).

 

Skulle du orsaka en skada hos någon annan lajvare så är det vår rekommendation att du tar och hjälper personen att bli omplåstrad och står för kostnader så som transport, sjukhuskostnader och försäkring/självrisk. Detta främjar riskbedömning och säkerhetstänkande.

Epost

dmfstyrelsen[at]gmail.com

 

Adress

Dalslands medeltidsförening

c/o Lars Lagerström

Lilla Björn 26

415 16 Göteborg