Cientcia

 

Cientcia strävar efter att bli allvetande. I sin strävan har hon uppmuntrat sina tillbedjare att finna och samla kunskap, moraliska ståndpunkter är endast ett hinder i allvetandes väg. Detta har fått till följd att ett antal lärosäten har bildats. Varje lärosäte har sina speciella ämnen som just de försöker utveckla och finna mer kunskap inom. De olika lärosätena har kontakt med varandra och utbyter information som kan vara till ömsesidig nytta. Cientcia uppskattar vatten då vatten är en del av allt levande och är källan till allt liv. Havet har en särskilld och mystisk innebörd för Cientcia som få känner till.

För att hedra sin gudinna och samtidigt underlätta snabba förbindelser så ligger nästan alla lärosäten vid vattendrag som är förbundna med havet.

Alla barn som tillber Cientcia genomgår ett kunskapssökande innan de väljer det yrke som de skall ta i vuxenvärlden. De unga individerna beger sig till sin lokala helgedom där de får fördjupa sina kunskaper inom skriv- och läskonst och matematik. De barn som anses ha särskilda förmågor för något ämne skickas vidare för att få fördjupad kunskap inom det ämne de har mest fallenhet för. Detta gör att många som har en fallenhet för samma ämne känner varandra eller känner till varandra. När de unga färdas från ett lärosäte till nästa agerar de budbärare och för med sig viktiga handlingar och ny fakta som skall katalogiseras. En kopia av all ny kunskap som skickas mellan de olika lärosätena skickas också till det stora biblioteket i staden Cientcia. Kunskapen förvaras och katalogiseras lika varligt oavsett om informationen handlar om ett nytt brödrecept från Furste Gabriells hov eller en hemlighet från Katanyas innersta krets.

Under vintern är vattnet fruset och vattnet flyter långsamt detta är tiden för eftertanke och fördjupandet i kunskap. På våren då vattendragen fylls med nytt vatten är tiden inne för snabba och långa färder för att inhämta ny kunskap. Avfärden firas dagarna innan med en stor fest till Cientcias ära där man äter och dricker gott.

 

Många lärosäten ligger vid en vattenförbindelse då alla vet att vatten färdas fort och kunskap bör göra likadant

 

 

Bön till Cientcia: Sjö, hav, flod och regn, vatten känner allt. Färdas överallt, finns överallt.

Låt oss känna, färdas och behövas, vi som törstar kunskapens källa.

 

Relationer mellan gudarna

 

Goda relationer

Morag

Det är beundransvärt att hon strävar efter ny kunskap inom shamanism för att stärka sina anhängare och göra dem lyckliga. Vet även att kunskapensflod slutar i dödensdal.

 

Ira & Pacem

Det händer titt som tätt att de träffas och utbyter kunskap och erfarenheter. Pacems sällskap är särskillt uppskattat då många av hans anhängare hänger sig åt juridiska plikter som domare och lagstiftare.

 

Dåliga relationer

Hankin

Han stödjer pirater och olärda vildar som plundrar och härjar för egen vinningsskull. Under deras framfart är det inte ovanligt att bibliotek bränns, kunskapen förstörs och måste finnas på nytt.

 

Shiobhan

Hon bryr sig inte om kunskap alls och strävar endast efter att upprätthålla naturens balans. Detta kan bara anses som trångsynt, barnsligt och enkelspårigt.

Epost

dmfstyrelsen[at]gmail.com

 

Adress

Dalslands medeltidsförening

c/o Lars Lagerström

Lilla Björn 26

415 16 Göteborg