Hankin

 

Den som följer Hankin tror mycket på den starkes rätt att överleva och att om man vill ha något, så är det ens fulla rätt att försöka ta det, men man får räkna med att kämpa för att få det! Hankins symbol är elden. Elden förädlar järn till stål. Ett område som blivit härjat av eld kommer grönska mer än förr. Det som inte dödar det härdar. Medfödda titlar är inte något som man hyser någon respekt för. Har de inte förtjänats är de inte värda respekt. Andras lagar och regler betyder inte heller mycket för den som tjänar Hankin, de anses mest vara till för att skydda de som är för svaga för att skydda sig själva. De som tjänar Hankin tror mycket starkt på att det du inte förtjänat av eget arbete, har heller inget värde. Hankintrogna strävar ständigt efter att bli ”starkare”. Det behöver inte nödvändigtvis betyda fysiskt starkare, utan även mentalt, att bli bättre på sitt yrke, eller att klara nya utmaningar. Man respekterar folk som visat sin duglighet inom ett område som äldre människor med mycket kunskap och erfarenhet eller de som klarat av stora utmaningar eller gjort stora bedrifter.

För att förtjäna sin plats i samhället går man som elev till en erkänd mästare inom det yrke man har valt att försöka bemästra. Mästaren bedömmer kontinueligt när eleven har uppnått tillräckliga kunskap för att få genomgå det slutgiltliga provet som kommer att bevisa om du har tillräckliga kunskaper att på egen hand få utöva yrket. Oftast avvaktar mästarna med att starta slutprovet tills ett flertal personer uppnått tillräckliga kunskaper inom deras valda sysselsättning. När slutprovet är genomfört startas en fest som under cermoniella former välkomnar de som klarat av sitt prov som fullvärdiga individer.

Uppvaktning av potentiell partner är inte en lätt sak för de som följer Hankin. Det viktiga är att testa den som uppvaktar genom avvisande för att säkerställa att personen är seriös och värdig ens sällskap.

 

Bön till Hankin

När solen går ned på kvällen, vänder den som tjänar Hankin sitt ansiktet emot den nedåtgående solen och säger (och lovar samtidigt sig själv) “Imorgon kommer jag lyckas där jag idag misslyckas. För mig och för Hankin.”

 

Relationer mellan gudarna

Goda relationer

 

Morag

Hankin gillar Morag då hon uppskattar varje individs rätt till lycka och framgång. De förenas i sitt hat mot Pacem och Ira.

 

Shiobhan

Shiobhan var den första att stå emot Morag i hennes vrede över alverna, vilket var heroiskt och skall hyllas. Shiobhans barn har länge visat sig som starka kämpar och svåra motståndare, de har därmed förtjänat respekt.

 

Dåliga relationer

Cientcia

Hankin ogillar Cientcia då han anser att kunskap i sig inte är värt något utan makt ett begrepp som hon aldrig kommer förstå. Ogillar även deras hjälpsamhet mot varandra då detta omöjligt kan stärka individen.

 

Pacem och Ira

Hankin drar inte jämnt med Pacem och Ira då deras lagar och regler bromsar hans strävan efter mer makt och styrka. Lagar som hindrar individens utveckling.

Epost

dmfstyrelsen[at]gmail.com

 

Adress

Dalslands medeltidsförening

c/o Lars Lagerström

Lilla Björn 26

415 16 Göteborg