Religion

För alla människor och för många andra varelser i denna världen är religion mycket viktigt och en stor del av vem man är och varför man handlar som man gör. Det kommer vara viktigt att veta vilken gud eller gudinna som man dyrkar.

 

För att få en överblick över vilka gudar som gillar/ogillar varandra brukar de fem religionerna radas upp i en cirkel. Först Pacem och Ira, följt av Cientcia, sedan Morag, som följs av Hankin och cirkeln sluts med Shioban. Om du utgår från den religion som du tillhör och tittar på de två gudar som står på vardera sidan om din gud. Dessa är de två som din gud kommer överens med. De två Gudar som står bortrest från din gud räknat är de två som din gud ogillar och inte kommer överens med.

 

 

 

Kort religionsöversikt

 

Pacem och Ira

Pacem och Ira är tvillingar. Pacem är månens son. Han står för eftertanke och helande. Ira är solens dotter. Hon står för kraft och handling. Tillsammans står de för liv, ordning och heder. De uppmuntrar ett liv med struktur och hjälpsamhet.

Pacem och Ira ogillar Morág för hennes samvaro med de döda och förbjuden magi och de avskyr Hankin för hans brutalitet, hänsynslöshet och totala brist på hyfs.

 

Cientcia

Cientcia är vattnets drottning. Hon älskar kunskap och vill veta allt som finns att veta. Hon uppmuntrar sina anhängare till att med alla medel komma över ny kunskap som stärker hennes makt.

Cientcia tycker väldigt illa om Hankin då han förstör och plundrar och därmed också förstör kunskap och information. Hon avskyr Siobhan, då naturens gudinna är lika ostrukturerad och opålitlig som Hankin.

 

Morág

Morág är familjens och släktledens beskyddarinna. Starka familjeband är centrala inom religionen. Döda som levande familjemedlemmar värdesätts och uppskattas.

Morág står inte ut med Pacem och Ira då de inte inser att döden och de döda är lika viktiga som livet och de levande. Inte heller Shiobhan är att lita på då hon betraktar människorna och djuren som jämlikar.

 

Hankin

Hankin står för den starkes rätt och för att den som vill ha något har den fulla rätt att försöka ta det han begär men han får räkna med att kämpa för att få det.

Hankin ogillar Cientcia då han anser att kunskap i sig inte är värt något utan makt. Pacem och Ira drar inte jämnt med Hankin, då deras lagar och regler bromsar hans strävan efter mer makt och styrka.

 

Shiobhan

Shioban värnar om balansen i naturen och anser att alla varelser har samma värde.

Shioban litar inte på Cientcia för hon bryter mot det naturliga urvalet om det gagnar hennes jakt på kunskap vilket inte är acceptabelt. Shioban avskyr Morág för hon förstår inte att helheten i naturen är det viktiga.

 

Epost

dmfstyrelsen[at]gmail.com

 

Adress

Dalslands medeltidsförening

c/o Lars Lagerström

Lilla Björn 26

415 16 Göteborg