Shiobhan

 

Den gröna gudinnan uppenbarade sig för människorna för första gången. Genom dimman skred hon lugnt mot dem på lätta fötter och runt henne stod skogens djur, för gudinnans fullkomlighet bugade sig människan och ställde sig till gudinnan och följde henne vart än hon gick.

Räds inte skogens väsen då alla är barn från samma moder. Allting handlar om naturens kretslopp och balansen som naturen så vackert upprätthållet; alla säsonger har samma värde då helheten är det viktiga.

De som följer Shiobhan avgudar sin gudinna och gör allt vad hon ber dem om. De lever i stark samklang med naturen och kan av de andra religionerna ibland anses som dåligt verklighetsförankrade då de lever och verkar ganska isolerat från andra. De får från födseln lära sig att förflytta sig ljud- och spårlöst genom skog och mark. De är välutbildade jägare och samlare men har också i vissa valda gläntor börjat odla sädesslag. De bryr sig inte mycket om andra folk så länge de inte gör åverkan på naturen eller stör den naturliga ordningen. Om någon djurart jagas för hårt eller växter förstörs i för stora mängder då kan du räkna med att de börjar vidta åtgärder för att stoppa det onaturliga förloppet.

Ordspråket att äta eller ätas finns i allra högsta grad även hos de som dyrkar Shioban men de dödar aldrig för nöjes skull utan bara för att säkerställa sin egen överlevnad. Shiobhans trogna har en stark koppling till naturen och allt levande, och därför så kan man bland dem finna rikets bästa örtahelerskor. Deras djupa kunskaper inom växter gör också att de har kunnat framställa ett otal droger och gifter. Dessa är högt skattade och många vill åt dem för att kunna nyttja för sina egna syften..

Liksom naturens alla varelser så är livet, och strävan efter att ur sitt eget liv skapa nytt liv, mycket viktigt för dem som följer Shiobhan. Under sensommaren infaller därför deras största högtid, då de som levt sexton somrar introduceras till vuxenvärlden via en fruktbarhetsritual.

 

Vardagsbön för Shiobhan

Detta uttalar de som dyrkar Shibhan när de säger farväl till någon men samtidigt önskar dem lycka och välgång: Må du sova i Shiobans famn i natt

 

Relationer mellan gudarna

Goda relationer

 

Pacem och Ira

Shioban hyser ömsesidig respekt och beundran för Pacem och Iras sätt att strukturera sina anhängares tillvaro och deras sätt att upprätthålla lag och ordning. Shiobhan uppskattar särskilt när Ira kommit på besök och de tillsammans färdats vida omkring. Denna respekt smittar även av sig på deras tillbedjare.

 

Hankin

Shiobhan beundrar att Hankin tror så starkt på individens förmåga och den starkes rätt till överlevnad.

 

Dåliga relationer

Cientcia

Shioban litar inte på Cientcia för hon bryter mot det naturliga urvalet om det gagnar hennes jakt på kunskap vilket inte är acceptabelt. Hon sätter kunskap över liv och naturens ordning

 

Morag

Shioban avskyr Morag för att hon förbannade alverna och därmed förändrad dem, hon förstår inte att helheten i naturen är det viktiga. Hon kränker naturens lagar när hon av kärlek för sina tillbedjare hjälper dem alla hålla kontakt med sina avlidna familjemedlemmar.

Epost

dmfstyrelsen[at]gmail.com

 

Adress

Dalslands medeltidsförening

c/o Lars Lagerström

Lilla Björn 26

415 16 Göteborg