Sökta roller

 

Rollerna nedan kan spelas oavsett ras, det är religionstillhörigheten som är viktig.

 

Studenter som tillber Cintecia (ej vuxna enligt sitt folkslag)

Resesällskap till studenterna

Jägare/vägvisare

Lycksökare

Handelsresande

Hyrsvärd

Försäljare av div slag

Helare

Egna förslag - stäm av med Arr.

Religionsutövare (Präster/prästinnor/klerker/etc)

Gudar:

Pacem & Ira

Cientcia

Morag

Hankin

Shiobhan

Kontakta arr om du vill spela en guddom. Dessa roller kommer kräva mycket eget förberedande arbete.

 

Pirater (Kontakta arr då båt eller flytetyg är ett krav)

Epost

dmfstyrelsen[at]gmail.com

 

Adress

Dalslands medeltidsförening

c/o Lars Lagerström

Lilla Björn 26

415 16 Göteborg