DMF - Regler

Man kan göra en lista med regler hur lång som helst men vi har valt atthålla reglerna så få som möjligt och förlita oss på deltagarnas förnuftoch vetskap om att Svea rikes lag gäller även här.

 

Eldning

Eld får endast göras upp i eldstäder som iordningställts av arrangören.

 

Ingen form av eld får lämnas utan uppsikt. Skulle så ändå ske kommerelden att släckas med brandsläckare och eldstaden tas ur bruk resten avarrangemanget. Lyktor och facklor som innehåller lampolja får intebäras omkring på grund av brandrisken.

 

Naturen

Det är inte tillåtet att skada träd som står upp ens om de är döda.

 

Nedfallna grenar får användas till ved. Tänk på att inte användadiskmedel/tvål som kan skada vattnet på området. Givetvis är dettillåtet att bada på egen risk.

Vapen och Strid

 

För attdelta i strid på DMF:s område måste man fyllt 15 år eller vara imålsmans sällskap. Detta har att göra med straffmyndighet.

 

Vapenkontrollen kommer att vara hård på DMF:s område. Platsen äravlägsen och skador kan bli extra allvarliga när det tar tid att kommatill sjukhus. Av samma anledning tillåts inte strid med blankvapen.

 

Dragvikten är begränsad till max 30 pound på området men det kanförekomma arrangemang med lägre dragstyrka. Diameter på pilspetsarminst 5 cm. Tänk på att skytten alltid ansvarar för vart pilarna tarvägen samt att ingen/inget skadas.

Olycka eller annat

 

Vid olycka eller psykisk stress kan man stanna spelet genom att säga BRYT!

 

Om det är så att någon tycker att rollspelandet är väl hårdhänt varesig fysiskt eller psykiskt men inte så farligt att denne vill brytaspelet utan bara att det ska gå lugnare till så kan man säga RELAX!

 

Djur på arrangemangen

Om du vill ta med djur på DMF:s arrangemang kontakta arrangören.

 

Eftersom tamdjur kan reagera även på en spelad strid så är det intetillåtet att strida i närheten av tamdjur. Lös sittuationen med hjälpav ett "offsamtal" för att föra handlingen framåt.

 

Epost

dmfstyrelsen[at]gmail.com

 

Adress

Dalslands medeltidsförening

c/o Lars Lagerström

Lilla Björn 26

415 16 Göteborg